Úvod O společnosti Technická a výrobní data Provozované objekty

Provozované objekty

Výroba pitné vody

IMG_3381Největší objem převzaté pitné vody představuje voda odebíraná z vodárenské soustavy Želivka pro zásobování obyvatel na Říčansku a Jesenicku.

Největší objem vyrobené pitné vody pochází ze zdrojů povrchové vody. Pro skupinový vodovod Příbram je využívána voda z vodních nádrží v oblasti Brd a částečně voda z Vltavy. Sedlčansko zásobuje úpravna vody v Kosově Hoře upravenou vodou z toku Mastník.

 

Úprava pitné vody probíhá na 14 úpravnách vody, na dalších osmi místech probíhá pouze dezinfekce vody, jelikož tam již surová voda splňuje přísná kritéria pro složení vody pitné

 

Odvádění a čištění odpadních vod

ČOV Sedlčany (16)Stejně významnou roli zaujímá odvádění a čištění odpadních vod. Tuto službu společnost zajišťuje pro 80 tis. obyvatel.

Společnost provozuje 32 komunálních čistíren odpadních vod a pro dalších 22 čistíren zajišťuje provozně-technické činnosti na základě uzavřené servisní smlouvy.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf