Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Společnost 1.SčV se v oblasti etiky a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Voda Česká republika.

Etický kodex

Etický kodex společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

Ekologický kodex

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zaveden "Ekologický kodex", interní dokument skupiny Veolia Voda zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost 1. SčV, a.s věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny, "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

Protikorupční etický kodex

Protikorupční etický kodex popisuje zásady a postupy, jejichž cílem je naplňovat snahu skupiny o bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání a dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti.

.

 

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf