Úvod Vše o vodě

Vše o vodě

Pitná voda z kohoutku dodávaná společností 1.SčV, a.s, je kvalitní a splňuje parametry vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Společnost 1.SčV, a.s., se vedle výroby a dodávky pitné vody stará také o odvádění a čištění odpadních vod. Stejně jako u pitné vody je sledována kvalita odpadní vody ve všech fázích čištění, ale zejména na odtoku z čistíren odpadních vod zpět do volné přírody.

 

Aktuální cena vodného a stočnéhov regionu působnosti společnosti 1. SčV, a.s.

 

Co vás nejvíce zajímá o pitné a odpadní vodě? Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy.

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf