Úvod O společnosti Akreditovaná laboratoř 1.SčV

Akreditovaná laboratoř 1.SčV

Laboratoř 1.SčV, a.s., Příbram je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod č.1430. Tvoří ji zkušený tým pracovníků s praxí ve vzorkování a analýze pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod. Je laboratoří způsobilou a oprávněnou pro účely kontroly znečištění odpadních vod, uvedenou ve Věstníku MŽP.

Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a kontrola ukazatelů vypouštěných odpadních vod, která je prováděna podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví. Nedílnou součástí práce laboratoře je provádění odběrů vzorků.

Pracovníci zajišťující vzorkování jsou v této problematice školeni a jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod. Laboratoř zajišťuje a provádí fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, surových, podzemních, povrchových a odpadních vod a rozbory kalů. Má zaveden a prověřen systém řízení a kontroly kvality podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a získala Osvědčení o akreditaci č.173/2022 s platností do 11.4.2027 pro provádění zkoušek a vzorkování pitných, surových, povrchových a odpadních vod v rozsahu uvedeném v příloze k osvědčení, je zapojena do systému zkoušení způsobilosti laboratoří od roku 1996. Cílem pracovníků laboratoře je zajištění spokojenosti zákazníků s úrovní poskytovaných služeb.

Rozbory pitných vod

Rozbory odpadních vod


Kontakt:
Ing.Jitka Bulinová - vedoucí laboratoře
1.SčV, a.s., provoz Příbram
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX
tel.: +420 318 494 233
mobil: +420 721 315 770
email: laborator@1scv.cz


Osvědčení o akreditaci včetně přílohy

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf