Úvod O společnosti Akreditovaná laboratoř 1.SčV

Akreditovaná laboratoř 1.SčV

Laboratoř 1.SčV, a.s., Příbram je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod č.1430. Tvoří ji zkušený tým pracovníků s praxí ve vzorkování a analýze pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod. Je laboratoří způsobilou a oprávněnou pro účely kontroly znečištění odpadních vod, uvedenou ve Věstníku MŽP.

Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a kontrola ukazatelů vypouštěných odpadních vod, která je prováděna podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví. Nedílnou součástí práce laboratoře je provádění odběrů vzorků.

Pracovníci zajišťující vzorkování jsou v této problematice školeni a jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod. Laboratoř zajišťuje a provádí fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, surových, podzemních, povrchových a odpadních vod a rozbory kalů. Má zaveden a prověřen systém řízení a kontroly kvality podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a získala Osvědčení o akreditaci č.296/2015 s platností do 13.4.2022 pro provádění zkoušek a vzorkování pitných, surových, povrchových a odpadních vod v rozsahu uvedeném v příloze k osvědčení, je zapojena do systému zkoušení způsobilosti laboratoří od roku 1996. Cílem pracovníků laboratoře je zajištění spokojenosti zákazníků s úrovní poskytovaných služeb.

Rozbory pitných vod

Rozbory odpadních vod


Kontakt:
Ing.Jitka Bulinová - vedoucí laboratoře
1.SčV, a.s., provoz Příbram
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX
tel.: +420 318 622 631 linka 233
mobil: +420 721 315 770
email: jbulinova@1scv.cz


Osvědčení o akreditaci včetně přílohy

 

Omezení používání pitné vody

Město Říčany, obce Babice, Březí, Křenice, Strašín, Pacov, Nupaky, Herink, Dobřejovice, KSF Jažlovice, osada Pořešice

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf