Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

Od roku 2008 má společnost celoplošně zaveden a rovněž certifikován jednotný systém řízení. Ten zahrnuje certifikát kvality ISO 9001:2016 a certifikát 14001:2016, který prokazuje, že společnost svou činností nepoškozuje životní prostředí. Součástí  řízení je i splnění normy ČSN ISO 45001:20018 o bezpečnosti a ochraně zaměstnanců při práci. Dále společnost disponije certifikátem pro management hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019. Výsledky auditů se promítají ve zlepšení vnitřního fungování celé společnosti a komfortu zaměstnanců, což se následně projeví ve zkvalitnění služeb zákazníkům.

Získaná certifikace má vliv na celý rozsah našich činností a zařízení společnosti a klade vysoké nároky na kvalitu námi poskytovaných služeb. Celý projekt certifikace byl zahájen začátkem roku 2008, a to analýzou stavu společnosti k srpnu 2007. Po nápravných opatřeních  společnost 1. SčV, a.s. splnila všechny podmínky certifikačního auditu. Základním výsledkem celé akce je vznik uceleného systému řízení, který zajišťuje plnění všech požadavků na bezpečnost, životní prostředí a kvalitu platných k datu zavedení tohoto systému.

 

ČSN EN ISO 50001:2019

ČSN EN ISO 50001:2019

134,5 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Certifikát  ČSN EN ISO 50001:2019 prokazuje, že společnost má zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií.

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení

572,4 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Politika integrovaného systému řízení a jí stanovené cíle jsou základem systému řízení společnosti.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf