Úvod O společnosti Technická a výrobní data

Technická a výrobní data

Počet zaměstnanců: 205

Výroba vody

Společnost 1. SčV a.s. zajišťuje výrobu a distribuci vody v oblasti středočeského kraje. Celkem dodává společnost pitnou vodu pro 108 488 obyvatel. K výrobě pitné vody společnost využívá zdroje podzemní i povrchové vody upravované nejrůznějšími technologiemi od pouhé desinfekce až po speciální technologické postupy (odstraňování dusičnanů či arsenu). Vedle vlastních zdrojů využívá společnost i pitnou vodu převzatou od jiných vodohospodářských  společností. Část vody vyrobené z vlastních zdrojů společnost naopak jiným vodohospodářským společnostem předává.

Podrobné informace o hospodaření společnosti jsou z veřejněny ve výroční zprávě.

Výroba a dodávka pitné vody 2018

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 897
Počet vodovodních přípojek 27 276
Délka vodovodních přípojek v km 341
Počet čerpacích stanic 36
Počet vodojemů 40
Počet úpraven vod 13
Počet zásobovaných obyvatel 108 488
Voda vyrobená v tis. m3 3 034
Počet fakturačních vodoměrů 26 113

 

Odvádění a čištění odpadních vod

Kanalizační sítí o celkové délce 662 km (bez kanalizačních přípojek) bylo v roce 2018 odvedeno a na čistírnách odpadních vod vyčištěno celkem 8 382 tis. m3 odpadní vody.   

Odvádění a čištění odpadních vod 2017
Délka kanalizační sítě v km 662
Počet kanalizačních přípojek 23 021
Počet čerpacích stanic 72
Počet čistíren odpadních vod 32

 

Stejně jako kvalita  pitných vod i kvalita vod odpadních je pravidelně kontrolována akreditovanou laboratoří 1. SčV, a.s.

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf