Úvod O společnosti Technická a výrobní data

Technická a výrobní data

Počet zaměstnanců: 193

Výroba vody

Společnost 1. SčV a.s. zajišťuje výrobu a distribuci vody v oblasti středočeského kraje. Celkem dodává společnost pitnou vodu pro 103 754 obyvatel. K výrobě pitné vody společnost využívá zdroje podzemní i povrchové vody upravované nejrůznějšími technologiemi od pouhé desinfekce až po speciální technologické postupy (odstraňování dusičnanů či arsenu). Vedle vlastních zdrojů využívá společnost i pitnou vodu převzatou od jiných vodohospodářských  společností. Část vody vyrobené z vlastních zdrojů společnost naopak jiným vodohospodářským společnostem předává.

Podrobné informace o hospodaření společnosti jsou z veřejněny ve výroční zprávě.

Výroba a dodávka pitné vody 2021

Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 874
Počet vodovodních přípojek 26 383
Délka vodovodních přípojek v km 396
Počet čerpacích stanic 41
Počet vodojemů 38
Počet úpraven vod 14
Počet zásobovaných obyvatel 103 754
Voda vyrobená v tis. m3 2 775
Počet fakturačních vodoměrů 26 332

 

Odvádění a čištění odpadních vod

Kanalizační sítí o celkové délce 653 km (bez kanalizačních přípojek) bylo v roce 2020 odvedeno a na čistírnách odpadních vod vyčištěno celkem 10 415 tis. m3 odpadní vody.   

Odvádění a čištění odpadních vod 2021
Délka kanalizační sítě v km 648
Počet kanalizačních přípojek 22 615
Počet čerpacích stanic 73
Počet čistíren odpadních vod 31

 

Stejně jako kvalita  pitných vod i kvalita vod odpadních je pravidelně kontrolována akreditovanou laboratoří 1. SčV, a.s.

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf