Úvod Služby Vyjadřovací činnost

Vyjadřovací činnost

Vyjadřovací portál nahrazuje doposud zavedený systém vydávání vyjádření ve společnosti 1.SčV, a.s. Nově budou veškeré žádosti o vyjádření přijímány pouze v digitální podobě prostřednictvím vyjadřovacího portálu. Nově zavedená služba významně zvyšuje efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a funguje následovně.

Pro odeslání žádosti postačí čtyři jednoduché kroky (vyplnění formuláře žádosti, vymezení zájmového území v mapě, potvrzení a zaslání). Na základě odeslání žádosti obdrží žadatel na svůj e-mail link, na kterém bude zpracované vyjádření ke stažení.

V případě žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci musí předložená projektová dokumentace splňovat požadavky na předkládanou projektovou dokumentaci a musí být zpracována v souladu s Technickými standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SčV, a.s. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat požadavky provozovatele, bude vrácena k přepracování. 

Oblast působnosti 1.SčV, a.s. 2023

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf