Úvod Služby Rozbory odpadních vod

Rozbory odpadních vod

Laboratoř odpadních vod provádí odběry a rozbory odpadních vod z čistíren odpadních vod, průmyslových závodů a kanalizace.

Zajišťuje odběr vzorků automatickým odběrovým zařízením podle platných norem a požadavků platné legislativy.

Postup při zadání rozboru vzorku vody do laboratoře

  • Zákazník si  vyzvedne označenou soupravu vzorkovnic spolu s formulářem v laboratoři, která je umístěna v objektu 1.SčV, a.s., Novohospodská 93, Příbram IX v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin.
  • Zákazník předloží písemnou objednávku nebo smlouvu o dílo a vyplněný formulář  „Protokol o odběru vzorku vody“, který při jednorázovém zadání rozboru vzorku vody slouží zároveň jako objednávka.
  • Vzorek vody musí být předán do laboratoře co nejdříve, nejpozději do 24hodin po odběru, a do této doby musí být uchován v temnu a chladu.
  • Vzorky odpadních vod přijímá laboratoř odpadních vod v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15 hodin nebo po telefonické dohodě.
  • Zákazník obdrží poštou Protokol o zkouškách vzorku spolu s fakturou za laboratorní služby. Protokol o zkouškách vzorku uvádí výsledky jednotlivých zkoušek, ale neobsahuje srovnání výsledků jednotlivých zkoušek s limity.
  • Základní rozbor vzorku odpadní vody trvá 10 dnů.

Pro bližší informace o prováděných rozborech a analýzách kontaktujte:

Laboratoř 1.SčV, a.s. - Laboratoř odpadních vod

Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

tel.: +420 318 494 247

mobil: +420 720 455 487

email: laborator@1scv.cz

Objednávka - Protokol o odběru vzorku odpadní (povrchové) vody

Jak vyplnit protokol o odběru vzorku odpadní vody  - VZOR

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf