Úvod Služby Vyhledávání poruch

Vyhledávání poruch

1.SčV, a. s. je pro poskytování těchto služeb vybavena moderní měřicí a diagnostickou technikou, kterou obsluhují odborně kvalifikovaní zaměstnanci

Jak postupovat

Za účelem minimalizace nákladů na vyhledání poruch by se měl zákazník před objednáním této služby řídit níže uvedenými pokyny:

 • Prověřte kompletnost dokumentace a její správnost. Často i dokumentace schválená stavebním úřadem nebo dokonce potvrzená jako dokumentace dle skutečného provedení stavby neodpovídá současnému stavu. Pro úspěšné měření je základním předpokladem znalost polohy vedení, průměru a materiálu potrubí.
 • Zajistěte již při výstavbě Vašich rozvodů aby jednotlivé větve byly vybaveny uzávěry, nebo je postupně doplňte. Materiál již položeného vedení neovlivníte, ale je dobré vědět, že nejhůře se hledají poruchy na potrubí z umělé hmoty, na potrubí z různých materiálů bez přesné dokumentace o místech jejich rozhraní.
 • Zjistěte, jak velký je únik vody v m3/den. Poruchy pod 20 m3/den jsou obtížněji dohledatelné, pod 10 m3/den jsou téměř nedohledatelné
 • Zajistěte, aby potrubí na němž se hledá porucha bylo pod tlakem min. 200kPa (2 at)
 • Z ekonomických a časových důvodů doporučujeme, aby měření předcházela, na straně zákazníka, důkladná příprava, z důvodu omezení výkonu vyhledávací techniky na co nejkratší možnou dobu
 • Kontaktujte uvedené pracovníky
 • Před vlastním měřením předejte zaměstnancům společnosti písemnou objednávku, po provedení měření potvrďte výkaz provedených prací. Účast odpovědného pracovníka objednatele při měření je nutný po celou dobu měření
 • Zajistěte, aby po příjezdu měřícího vozu nevznikly prostoje, které Vám účtujeme, ať již vůz pracuje nebo nikoliv
 • Termíny vyřízení objednávek závisí na množství poptávek v daném období. Obvykle se pohybují v rozmezí od dvou do pěti dnů.

K identifikaci poruchy lze využít následujících metod:

 • Analýza průtokoměrem - uzavíráním jednotlivých částí vodovodních řadů a sledováním změny průtoku lze určit tu část vodovodního řadu, na které se porucha nachází. Provádí se v době minimálních odběrů.
 • Analýza pomocí snímačů šumu - provádí se v mimopracovní dobu osazením elektroakustických snímačů a vyhodnocením zaznamenaných údajů na speciálním softwaru. Metoda je založena na odposlechu hluku, vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí. Není možné provádět v hlučném prostředí a tam, kde by výsledky měření byly ovlivněny silnými otřesy půdy (např. těžká doprava, výrobní činnost apod.), rovněž nelze dohledávat poruchy na vnitřních domovních rozvodech z důvodu chaotického šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov.
V případě zájmu o službu kontaktujte:

Viktora Kalabise - vedoucího provozu, údržby a staveb střediska Příbram

tel.: +420 318 494 225

V případě písemného kontaktu využijte e-mail: info@1scv.cz

Platební podmínky a další bližší informace poskytnou uvedené kontaktní osoby

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf