Úvod Služby Rozbory pitných vod

Rozbory pitných vod

Pokud máte vlastní zdroj vody, který používáte k pití a zajištění dalších běžných potřeb domácnosti, je nutné provedení laboratorního rozboru vzorku vody.IMG_0884

Laboratoř pitných vod provádí odběry a rozbory pitných, surových, podzemních a povrchových vod z úpraven vod, zdrojů, veřejných vodovodů, veřejných a soukromých studní.

Postup při zadání rozboru vzorku

  • Zákazník si vyzvedne označenou soupravu vzorkovnic spolu s formulářem v laboratoři, nebo na Zákaznickém centru, které se nachází v objektu 1.SčV, a.s., Novohospodská 93, Příbram IX .
  • Zákazník předloží písemnou objednávku nebo smlouvu o dílo a vyplněný formulář „Protokol o odběru vzorku vody“, který při jednorázovém zadání rozboru vzorku vody slouží zároveň jako objednávka.
  • V laboratoři je možné vyzvednout vzorkovnice v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin, na zákaznickém centru v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
  • Formulář „Protokol o odběru vzorku vody“ obsahuje informace o příjmu vzorku vody do laboratoře, rozsahu rozboru, ceně nejčastěji prováděných rozborů a základní pokyny pro odběr vzorku pitné vody.
  • Vzorek vody musí být předán do laboratoře co nejdříve, nejpozději do 24hodin po odběru, a do této doby musí být uchován v temnu a chladu.
  • Vzorky přijímá laboratoř pitných vod v pondělí od 7 do 9 hodin, v úterý od 7 do 15 hodin a ve středu od 7 do 8 hodin. Po telefonické dohodě na středisku Sedlčany, Šafaříkova č. 354, tel. 318 821 996, v pondělí od 7 do 8 hodin.
  • Zákazník obdrží poštou Protokol o zkouškách vzorku spolu s fakturou za laboratorní služby. Protokol o zkouškách vzorku obsahuje jednoduché srovnání výsledků jednotlivých zkoušek s limity Vyhlášky MZd č.252/2004 v platném znění.
  • Základní rozbor vzorku pitné vody trvá 1 týden.

Pro bližší informace o prováděných rozborech a analýzách kontaktujte:

Laboratoř 1.SčV, a.s. - Laboratoř pitných vod

Novohospodská 93, 261 80 Příbram

tel.: +420 318 494 233

mobil: +420 606 877 610

e-mail: laborator@1scv.cz

 

Objednávka - Protokol o odběru vzorku vody

Jak vyplnit  protokol o odběru vzorku vody - VZOR

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf