Úvod Služby Zpracování dokumentů

Zpracování dokumentů

Zajišťujeme vypracováni nebo odbornou pomoc při vypracování  dokumentů na úseku vodního hospodářství:

 • Provozních řádů vodovodů, úpraven vod a čistíren odpadních vod
 • Kanalizačních řádů 
 • Plánů kontroly jakosti pitné a odpadní vody
 • Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
 • Formulářů údajů pro vodohospodářskou bilanci
 • Poplatkových hlášení a přiznání.
 • Odborných posudků ke kvalitě surové, pitné a odpadní vody
 • Návrhů a odborných posudků technologie úpravy pitné a čištění odpadní vody
 • Optimalizačních analýz dle „Atomového zákona“
 • Žádostí o snížení rozsahu a četnosti odběru vzorků pitné vody
 • Žádostí o udělení mírnějších hygienických limitů pro kvalitu pitné vody

KONTAKTY

 

Ing. Petr Vašek - specialista-technolog vody (Příbram)

tel.: +420 318 494 201

 

Ing. Ondřej Pokorný - specialista-technolog vody (Říčany)

tel.: +420 323 603 731

V případě písemného kontaktu využijte e-mail: info@1scv.cz

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf