Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva

Odběratelská smlouva

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Smlouva na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) a na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Smlouva se řídí mnoha Právními předpisy.V rámci smlouvy je zaručena zákonem stanovená Ochrana osobních údajů, a to jak při jejich získávání tak i při následném zpracování. Povinné náležitosti smlouvy definuje zákon č. 274/2001 Sb.

Uzavírání smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod má některé zákonem stanovené odlišnosti od smluv s dodavateli jiných služeb (například smlouva musí být povinně písemná, odběratelem může být jen osoba vyhovující definici zákona aj.), které platí i pro Dodatky a změny nebo způsoby jejího Podepisování smlouvy. S tím souvisí také pravidla pro Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy. Doklady potřebné k uzavření smlouvy se liší podle toho, jestli jde o smlouvu s fyzickou, nebo právnickou osobou.

 Smlouva Jarka

V ukázce smlouvy Vzor smlouvy 2018 si můžete před jejím podpisem prostudovat jednotlivá ustanovení, popřípadě požádat o jejich vysvětlení pracovníky Zákaznického centra.

Nedílnou součástí smlouvy je také Reklamační řád který informuje odběratele o možnostech a formálních postupech při reklamaci plnění ze smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Je možné si sjednat Elektronické zasílání faktur a ostatních daňových dokladů a využít pro úhradu řadu pokročilých Platebních metod.

Ve spojení s možnostmi, které poskytuje webový Zákaznický účet, to výrazně zvyšuje komfort obsluhy pro odběratele a zrychluje vzájemnou komunikaci.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf