Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad.

Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci.

Na technickém útvaru příslušného provozního střediska 1.SčV Vám pracovník sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka.

Pokud ano, technik 1.SčV orientačně zakreslí do vaší kopie katastrální mapy popř. vytiskne plán situace z geografického informačního systému (GIS). Tento plán slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Pro následnou realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci (dále jen PD). Tu může zpracovat pouze autorizovaný projektant.

 

Postup zřízení vodovodní a / nebo kanalizační přípojky je podrobně popsán ve formuláři Přehled kroků potřebných ke zřízení přípojky.

 

Všechny potřebné formuláře najdete v rubrice Ke stažení.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf