Úvod Zákazníci Ke stažení Právní předpisy

Právní předpisy

Dokumenty a předpisy k problematice vodárenství

Základním předpisem, upravujícím dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, je Zákon číslo 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Zákon o VAK).

V tomto zákoně naleznete zejména rozsáhlou úpravu práv a povinností mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací a odběratelem včetně způsobu určení množství dodané vody a odvedených odpadních vod. 

 Na zákon o vodovodech a kanalizacích navazuje Vyhláška číslo 428/2001 Sb., která podrobněji rozpracovává některé dílčí části zákona o vodovodech a kanalizacích, o kterých zákonodárce usoudil, že postačí jejich úprava na úrovni vyhlášky. Obsahuje, mimo jiné, i směrná čísla potřeby vody, nebo vzorec na výpočet množství srážkových vod.

Hygienické požadavky na pitnou (a teplou) vodu, upravuje Vyhláška číslo 252/2004 Sb.

Další související právní předpisy (výběr):

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele
  • Zákon 505/1990 Sb., O metrologii, včetně jeho prováděcích vyhlášek.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon)
  • Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách (Vodní zákon)

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf