Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Informace k fakturám

Informace k fakturám

Faktura je vystavena na základě provedeného odečtu vodoměru, případně po nahlášení stavu vodoměru samoodečtem.

 

Způsob určení množství odebírané vody, není-li na odběrném místě osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.,v platném znění k zákonuč. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody. 

 


Fakturu vám v případě zájmu můžeme zasílat emailem ve formátu pdf.

Faktura v pdf je vám vždy k dispozici. Již žádné hledání, zakládání  a skladování neforemných desek a šanonů. Když ji budete potřebovat, jednoduše se podíváte do svého počítače. Aktivujte si také zákaznický účet a budete mít nepřetržitý přístup nejen ke všem fakturám, ale také k historii spotřeby, odečtům a dalším důležitým informacím spojeným s dodávkou vody a odkanalizováním.

 


 

Vysvětlivky k faktuře


Splatnost faktur za vodné a stočné je v 1.SčV, a.s. 14 dní ode dne vystavení.

Daňové doklady jsou zasílány na poštovní, nebo emailovou adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

 

Přeplatky z vyúčtování vodného a stočného vracíme odběratelům na základě smluvního ujednání. Doporučujeme si sjednat vracení přeplatků na běžný účet odběratele, šetříte tím svůj čas.

 

V případě nejasností ve vyúčtování nás kontaktujte.

Při reklamaci faktury uvádějte číslo reklamované faktury. Reklamace musí být písemná, řídí se  Reklamačním řádem 1.SčV  

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf