Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Informace k fakturám

Informace k fakturám

Faktura je vystavena na základě provedeného odečtu vodoměru, případně po nahlášení stavu vodoměru samoodečtem.

 

Způsob určení množství odebírané vody, není-li na odběrném místě osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.,v platném znění k zákonuč. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody. 

 


Fakturu vám v případě zájmu můžeme zasílat emailem ve formátu pdf.

Faktura v pdf je vám vždy k dispozici. Již žádné hledání, zakládání  a skladování neforemných desek a šanonů. Když ji budete potřebovat, jednoduše se podíváte do svého počítače. Aktivujte si také zákaznický účet a budete mít nepřetržitý přístup nejen ke všem fakturám, ale také k historii spotřeby, odečtům a dalším důležitým informacím spojeným s dodávkou vody a odkanalizováním.

 


 

Vysvětlivky k faktuře


Splatnost faktur za vodné a stočné je v 1.SčV, a.s. 14 dní ode dne vystavení.

Daňové doklady jsou zasílány na poštovní, nebo emailovou adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

 

Přeplatky z vyúčtování vodného a stočného vracíme odběratelům na základě smluvního ujednání. Doporučujeme si sjednat vracení přeplatků na běžný účet odběratele, šetříte tím svůj čas.

 

V případě nejasností ve vyúčtování nás kontaktujte.

Při reklamaci faktury uvádějte číslo reklamované faktury. Reklamace musí být písemná, řídí se  Reklamačním řádem 1.SčV  

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf