Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. U čištěných odpadních vod je setrvale sledována kvalita vypouštěných odpadních vod a stejně tak kvalita nátoků na čistírny odpadních vod

Odpadní voda se člení  na odpadní vodu komunální a průmyslovou.

Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně.  Zpracovává se na městských čistírnách odpadních vod (ČOV). Množství znečištění přiváděného na městskou ČOV se vyjadřuje jako počet ekvivalentních obyvatel.

Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně). Průmyslová odpadní voda se čistí buď přímo v podniku (tam někdy stačí vodu předčistit a pak vypustit do kanalizace), nebo přímo v městské ČOV.

Odpadní voda musí být před vypouštěním zpět do vodoteče (potok, řeka) vyčištěna.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce či města stanovuje Kanalizační řád obce nebo města.

1. SčV, a.s. provozují celkem 30 komunálních čistíren odpadních vod.  

Používáním drtiče kuchyňských odpadů porušujete Kanalizační řád města či obce.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf