Úvod Články Často kladené dotazy Kanalizace není odpadkový koš

Kanalizace není odpadkový koš

Kanalizace není odpadkový koš

27. září 2012

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu. Její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto  vodu odvádět.

Není  určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné odpady). Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu řeší Kanalizační řád.

Kam s tímto odpadem?

Biologický odpad - patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren
 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů

Správný způsob likvidace tuků je takový, že je obyvatelé musí shromažďovat do nádoby, kterou lze pevně uzavřít a poté ji odvézt do sběrného dvora. V krajním případě, když sběrné dvory nefungují, mohou lidé vyhodit použité mastnoty v uzavřené nádobě do kontejneru.

Používáním drtiče kuchyňských odpadů porušujete kanalizační řád.

Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky
 Veškeré hygienické potřeby - patří do kontejnerů na směsný odpad
 Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf