Úvod Vše o vodě Pitná voda

Pitná voda

Kvalitní pitná voda je jedním ze základních předpokladů zdravého života. Je cenným a nenahraditelným zdrojem tekutin a minerálů pro lidské tělo.

1.SčV, a.s., proto věnuje kvalitě vyráběné a distribuované pitné vody náležitou pozornost. 

Pitná voda z vodovodu podléhá četné a přísné kontrole její kvality. U pitné vody z kohoutku se sleduje kolem stovky různých parametrů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má každý spotřebitel právo být informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou.

Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody v distribuční síti vyplývá, že zcela odpovídá evropským standardům po stránce chemické, fyzikální, biologické i mikrobiologické.

Zajímá vás, jaké má pitná voda vlastnosti ?

 

Pro výrobu pitné vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV, a.s., celkem 14 úpraven pitných vod a 8 zařízení, kde probíhá pouhá dezinfekce podzemní vody. 

Z úpraven vod je pak voda až k zákazníkovi dodávána vodovodním systémem, který kromě tisíce kilometrů potrubí zahrnuje také vodojemy potřebné k vyrovnávání spotřeby vody a čerpací stanice sloužící k překonání členitosti terénu.

 

Uhlíková stopa

 

Veškerá naše činnost má vliv na životní prostředí. Jedním ze způsobů vyjádření tohoto dopadu je výpočet tzv.uhlíkové stopy, která stanovuje množství emisí CO2  vyprodukovaných přímo i nepřímo naší aktivitou.

 

I náš pitný režim ovlivňuje přírodu. V naší kalkulačce se dozvíte, co uhlíková stopa je, jaké množství CO2 vzniká při výrobě pitné a balené vody a jaký dopad může mít váš pitný režim na životní prostředí.

Stejně významnou roli zaujímá v oblasti vodárenství problematika odpadních vod.                            

    

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf