Úvod Voda hrou Zajímavosti z historie Profese dříve a dnes

Profese dříve a dnes

Od založení stokové sítě se kanály musely kontrolovat. Revizi prováděli dělníci – zaměstnanci kanalizačního úřadu. V průlezných stokách se dělala vizuální kontrola a od 30. do 50. let 20. století se pro kontrolu stok využívalo plavidlo „Krasin. Přezdívka „Krasin“ je odvozená od názvu ledoborce, který v červenci 1928 zachránil výpravu Umberta Nobileho k severnímu pólu. Pracovník plující na plavidle je v uniformě zaměstnanců pražského kanalizačního úřadu a na cestu si svítí karbidovou lampou. Plavidlo zároveň uvolňuje usazeniny na dně stoky.

V současné době se podobnou činností zabývá útvar stokové sítě – dělník nebo technik průzkumu stokové sítě. Provádějí rovněž vizuální průzkum průlezných a průchozích stok, ale současné technické prostředky jsou modernější. Kontrola a průzkum v neprůlezných stokách se provádí pomocí televizního inspekčního systému. První televizní inspekční systém byl pořízen v bývalém státním podniku PKVT v roce 1988 a od té doby se vlastně začalo se systematickým průzkumem stokové sítě.

Kromě průzkumu provádějí specialisté měření na stokové síti od roku 1993 měření průtokových poměrů. Řadu desetiletí předtím se provádělo měření na vybraných stokách, avšak nesoustavně a s poměrně jednoduchou měřící technikou. Na počátku byly přístroje pouze stabilní, založené na mechanickém principu – limnigrafy, měřily pouze hloubku vody v měrných profilech a zaznamenávali ji na registrační papír. Výrazným impulzem pro rozvoj měření průtokových poměrů na stokové síti bylo zavedení matematických simulačních modelů pro návrh a posouzení stokové sítě. Od poloviny 90tých let se používají elektronické průtokoměry zaznamenávající do paměti měřené hydraulické veličiny, hloubku a rychlost, včetně stanoveného průtoku odpadních vod. Data jsou telemetricky přenášena do informačního a řídícího systému centrálního dispečinku.

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf