Úvod Voda hrou Zajímavosti z historie Montéři vodovodního potrubí

Montéři vodovodního potrubí

Kladením a montáží vodovodního potrubí, ať už při stavbě nových vodovodů, či při opravách stávajících, se zabývali montéři.

Do roku 1840, kdy se používalo potrubí dřevěné, kladli a spojovali dřevěné roury tzv. rourníci. Byla to profese vážená a ctěná, protože každý rourník zároveň ručil za provozuschopnost celé vodovodní sítě.
A také přísahou stvrzoval městské radě profesní oddanost. Od poloviny 19. století, kdy se začalo používat potrubí kovové, zejména litinové, se touto činností zabývali montéři, někdy zvaní kladeči nebo temovači. Řemeslo vodovodních montérů bylo vždy považováno za náročnou a elitní profesi. Zejména na jejich odpovědné a precizní práci závisela bezporuchová dodávka pitné vody spotřebitelům.

Současní operátoři vodovodní sítě se obnovou vodovodní sítě nezabývají. To má na starosti vlastník infrastruktury.
Zaměstnanci provozu sítí však dál řídí a organizují veškeré činnosti spojené s haváriemi a montážní činnosti na opravách nadále provádějí právě operátoři vodovodní sítě.

Ačkoli řemeslo jako takové se výrazně nezměnilo, vždy šlo o výměnu starého potrubí za nové, je odlišné právě tím, jaké materiály, způsoby opravy a prostředky se využívají.

Dříve se používalo potrubí z šedé litiny, u něhož se životnost považuje okolo 60 let. U vodovodních řadů z tohoto materiálu dochází často k podélným či příčným prasklinám vlivem nerovnoměrného venkovního zatížení, nekvalitním podložím nebo vadou samotného materiálu. Časté  problémy jsou i s netěsností  hrdlových spojů, protože dříve používané tzv. temované spoje – těsnící provazce zalévané olovem, nebyly pružné, kdežto dnes se používají pružná pryžová těsnění. Řada těchto vodovodních řadů je již za hranicí životnosti a proto se přibližně od roku 1992 používá potrubí z tvárné litiny s cementovou vystýlkou. Jeho životnost je výrazně vyšší než u litiny šedé a právě proto, že je tvárné, je na něm minimum havárií. Nejkvalitnějším typem potrubí je litinové potrubí s PUR (s polyuretanovou vnější i vnitřní ochranou), u kterých výrobce uvádí životnost dokonce 120 let.

Při opravách havárií je nejběžnější opravou výřez, kdy se část starého potrubí vyřízne a vymění se za nové za použití dvou spojek nebo se použije opravný pas.

Často se využívají i tzv. bezvýkopové technologie:. Relining (protažení PE potrubí s menší dimenzí stávajícím), cracking (rozrušování stávajícího litinového potrubí a zatahování nového z tvárné litiny se zámkovými spoji) a řízené protlaky (zatažení nového potrubí mimo trasu stávajícího řadu).

Operátoři vodovodní sítě musí být minimálně vyučení, nejčastěji v oboru instalatér. Jak bylo řečeno na začátku, profese vodovodních montérů byla považována za náročnou a elitní profesi. A díky novým technologiím ji ani dnes nemůže vykonávat každý.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf