Úvod Média Tiskové zprávy Změna způsobu podávání žádostí o technická vyjádření

Změna způsobu podávání žádostí o technická vyjádření

Změna způsobu podávání žádostí o technická vyjádření

11. květen 2023

1. SčV vytvořila pro žadatele o poskytnutí vyjádření webový portál, který umožní pomocí elektronického formuláře zadávat žádosti o vyjádření, což zvýší efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace.

Společnost 1. SčV, a.s. chce neustále zlepšovat své služby, a proto vytvořila pro žadatele o poskytnutí vyjádření webový portál, který umožní pomocí elektronického formuláře zadávat žádosti o vyjádření a výrazně tak zvýší efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace.

Z důvodu přechodu systému vyjadřování do zmíněné webové aplikace, upozorňujeme žadatele, že od 1.6.2023 neumožňuje naše společnost podat žádost jiným způsobem nežli prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře Žádost o vyjádření“. Podání elektronické žádosti zasláním na “info@1scv.cz” a rovněž podání žádosti v tzv. papírové podobě nebude již nově umožněno.

Vyjadřovací portál je žadatelům k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci  Služby › Vyjadřovací činnost (přímý odkaz zde). 

Jak nově podat žádost:

  1. Žadatel musí nejprve podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení. Tento typ vyjádření je zpracován automatickým systémem a žadateli je výstup žádosti zasílá téměř okamžitě. Bez vyjádření k existenci zařízení nelze podat ostatní typy žádostí. Informace k vyplnění interaktivního elektronického formuláře jsou uvedeny níže.
  2. V případě, že dojde ke styku, s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti 1. SčV, a.s. lze dle stavebního záměru dále pokračovat k jednotlivým typům žádostí. Tyto následné žádosti jsou k dispozici na vyjadřovacím portálu a pro usnadnění jsou rovněž odkazy na ně uvedeny v závěru již poskytnutého vyjádření. Benefitem odkazů v obdrženém vyjádření je, že skrze ně je žadatel přesměrován do již předvyplněného formuláře dle dat vyplněných v předchozí žádosti.   
  3. Zpracované vyjádření je žadateli následně zasláno na email uvedený v žádosti a to jako odkaz, na kterém je dané vyjádření ke stažení.

Jak vyplnit interaktivní elektronický formulář:

  1. Vyplnit kontaktní údaje o žadateli.
  2. Vyplnit údaje pro lokalizaci zájmového území v mapě.
  3. Vybrat typ žádosti a následně vyplnit veškeré doplňující informace. Zde je důležité upozornit, že z těchto doplněných dat se následně automaticky generuje krycí list vyjádření a je tedy nutné, aby žadatel zadával všechny údaje správné.
  4. Vymezit zájmové území v mapě. 
  5. Potvrdit správnost vyplněných údajů a uvést pro kontrolu e-mailovou adresu, na kterou bude zpracované vyjádření zasláno.
  6. Odeslat žádost. Po odeslání žádosti bude žadateli na zadanou e-mailovou adresu zaslán e-mail o vytvořené žádosti. Teprve po potvrzení tohoto e-mailu bude žádost doručena ke zpracování technickým pracovníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám k dispozici na emailu:  info@1scv.cz či telefonu: +420 323 603 731.  

Věříme, že nově vzniklá služba umožní zjednodušit komunikaci mezi žadatelem a referentem a zkrátí dobu poskytnutí žádaného vyjádření. 

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf