Úvod Média Tiskové zprávy Zásobování Mníšecka pitnou vodou

Zásobování Mníšecka pitnou vodou

Zásobování Mníšecka pitnou vodou

28. červen 2016

Realizace stavby „Zásobování Mníšecka pitnou vodu“ je dokončena.

Na přelomu dubna a května tohoto roku se po několika letech příprav obyvatelé města Mníšek pod Brdy dočkali dlouhodobě připravovaného vybudování a zprovoznění přivaděče pitné vody z vodárenské soustavy Želivka.

Příbram 23.6.2016 – „Realizací této strategické stavby došlo k významnému zvýšení stability dodávek pitné vody obyvatelům města, a to zejména po stránce jejího množství. Právě nedostatek vody ve stávajících vodních zdrojích, byl hlavním důvodem, proč se k výstavbě vodovodního přivaděče přistoupilo.“ uvedl Ing. Petr Digrin, starosta města Mníšek pod Brdy. Dalším argumentem pro vybudování přivaděče byl rovněž velmi špatný stav původní úpravny vody v Mníšku pod Brdy, která se nacházela na pokraji své morální i fyzické životnosti.

V současné době je již déle než měsíc zásobování města Mníšek pod Brdy pitnou vodou zajišťováno výhradně želivskou vodou z nového přivaděče. Je možné konstatovat, že v souvislosti s odstavením původních zdrojů a jejich nahrazením „pražskou“ vodou, nebyly zaznamenány žádné mimořádné situace ani jakékoliv komplikace. Nenaplnila se ani obava z možného přechodného zakalení dodávané vody vlivem změny charakteru dodávané vody.

„Dle prvních výsledků rozborů vzorků vody z nového přivaděče, splňuje kvalita dodávané vody ve všech předepsaných parametrech požadavky na kvalitu vody pitné.“ řekl Ing. Petr Vašek technolog pitných vod 1. SčV, a.s.

Vzhledem k tomu, že želivská voda má oproti původním zdrojům původ ve vodě povrchové, je celkové méně mineralizovaná. Má také nižší obsah vápníku a hořčíku (nižší „tvrdost“), což ocení zejména ti odběratelé, kterým tvrdost vody z původních zdrojů činila potíže. V každém případě bude dodávaná voda pocházet z nejvíce střeženého zdroje pitné vody v  České republice, zásobujícího i největší počet obyvatel. V tomto směru lze proto předpokládat spolehlivou garanci její kvality.

„Hlavním přínosem nového přivaděče však zůstává skutečnost, že se obyvatelé Mníšku pod Brdy již nemusí obávat nedostatku pitné vody v podobně suchých letech, jako byl ten loňský, kdy bylo dokonce nezbytné vyhlásit úsporná opatření a doporučit omezit spotřebu vody z vodovodu k některým činnostem“ doplnil Ing. Petr Digrin.

Zmíněné přínosy stavby tak vysoce převýší mírné zvýšení ceny vody, ke kterému bylo nezbytné v průběhu roku 2016 přikročit. Schválená výše ceny vodného pro rok 2016 činní 45,02 Kč/m3 bez DPH, což je jen o necelé tři koruny na metr krychlový více než u ceny původní.  Běžná domácnost se spotřebou cca 100 m3 vody za rok si tak za vyšší komfort a jistotu dodávky vody připlatí necelých 300 Kč.

Pro úplnost uvádíme, že provozem nového přivaděče byla pověřena společnost VaK Beroun, a.s. Provozovatelem vodovodu v Mníšku pod Brdy i nadále zůstává společnost 1. SčV, a.s., která bude i nadále zajišťovat výběr vodného a stočného od odběratelů. Z hlediska smluvních vztahů a komunikace se proto změna v zásobování obyvatel města nijak nedotkne.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf