Úvod Média Tiskové zprávy Průzkum spokojenosti zákazníků 2019

Průzkum spokojenosti zákazníků 2019

Průzkum spokojenosti zákazníků

23. prosinec 2019

Se službami je spokojeno 96% zákazníků.

Cílem každoročního průzkumu je zjistit například spokojenost zákazníků s úrovní poskytovaných služeb, s kvalitou dodávané vody a s poskytováním informací, či přístup zaměstnanců k zákazníkům, a další.

Výsledky průzkumu spokojenosti dokazují, že názory zákazníků jsou pro společnost velmi podstatné a  jejich podněty jsou dále zpracovávány.

Z celkového počtu 400 dotazovaných projevilo celkovou spokojenost s úrovní služeb 96 procent zákazníků. Oproti minulému roku spokojenost se službami opět mírně vzrostla. Zejména se zvýšila znalost zákaznického portálu a aplikace a četnost návštěv zákaznického centra. I pro tento rok zůstává nejpreferovanějším informačním kanálem zákaznická linka a u bytových družstev internet.

94 procent dotázaných je spokojeno s kvalitou dodávané vody.

Právě tyto výsledky průzkumu nám pomáhají udržovat kvalitu poskytovaných služeb na stále vysoké úrovni a její případný registrovaný pokles  je okamžitě  zohledněn při dalším směřování zákaznické komunikace. „V posledních letech jsme neustále registrovali nízké procento zákazníků, kteří nedokázali správně identifikovat svého dodavatele. Letošní výsledky dokazují, že se vyplatila snaha v oblasti zákaznické komunikace ve zvýšení povědomí regionální značky. Správný název provozovatele již uvádí 53%.“ uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.

Průzkumy spokojenosti provádí společnost každoročně a od roku 2008 je zveřejňuje na svých webových stránkách. Mezi dotazované skupiny patří individuální zákazníci, bytová družstva a firmy.

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Samotný průzkum se uskutečnil v rámci celé skupiny Veolia. 

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf