Úvod Média Tiskové zprávy Kvalita vody na ÚV Hvězdička

Kvalita vody na ÚV Hvězdička

Kvalita vody

28. květen 2018

Provoz úpravny vody Hvězdička se během víkendu stabilizoval.

Z důvodu extrémních srážek došlo ke zhoršení kvality přitékající surové vody na ÚV Hvězdička. Z tohoto důvodu byl již v pátek 25.5.2018 výkon úpravny vody Hvězdička omezen a pro rychlejší obnovu kvalitních dodávek vody vodohospodáři zprovoznili úpravnu vody Hatě, která slouží jako záložní zdroj. Kvalita vyráběné vody z ÚV Hatě i z ÚV Kozičín je plně vyhovující.

Provoz úpravny vody Hvězdička se během víkendu stabilizoval. Podařilo se výrazně zlepšit kvalitu dodávané pitné vody a to i přesto, že kvalita přitékající surové vody z nádrže Octárna  zůstává nadále velice zhoršená a zatím se nelepší. 

Dle výsledků provozních analýz zůstává v upravené vodě již jen mírně zvýšený obsah přírodních organických látek (ukazatel CHSK - Mn  činil 4,72 mg/l), koncentrace hliníku je vyhovující (zjištěno 0,07 mg/l.), stále ještě může přetrvávat mírné zakalení. Voda je stále řádně hygienicky zabezpečována a proto by mělo být možné ji bez rizika běžně používat.

Dnes ráno  laboratoř 1. SčV, a.s., odebrala další vzorky k analýze, o jejichž výsledcích budeme informovat.

Na úpravně vody Hvězdička budou realizována další optimalizační opatření.  Postupně je prováděno odkalování a proplach koncových částí vodovodní sítě v Příbrami II, PB IX,  PB III - Březnické ulici a v obci Dubno,  z důvodu zajištění rychlejší obměny dodávané vody.

 

Ing. Petr Vašek

specialista - technolog vody

1. SčV, a.s.

 

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf