Úvod Média Tiskové zprávy Informace pro plátce srážkových vod

Informace pro plátce srážkových vod

Informace pro plátce srážkových vod

14. leden 2022

Na základě Vyhlášky č. 428/2001 Sb., bude od 1.1.2022 použit k výpočtu srážkových vod dlouhodobý srážkový normál za období 1991 – 2020.

Od 01.07.2022 bude na základě nabytí účinnosti nového znění přílohy č. 16 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, používán nový vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Změny se týkají zejména podrobnějšího členění druhů ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny, a tomu odpovídajících odtokových součinitelů.

Dlouhodobý srážkový normál je stanoven dle normy  Světové meteorologické organizace Českým hydrometeorologickým ústavem a za výše uvedené období činí pro uvedené lokality následující:

Srážkový normál platný od 1. 1. 2022
Oblast srážkový normál v m/rok
Český Brod 0,558
Jesenice u Prahy 0,577
Mníšek pod Brdy 0,605
Příbram 0,600
Říčany u Prahy 0,609
Sedlčany 0,580
Solenice 0,540
Čelákovice 0,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktury za srážkové vody odváděné do kanalizace budou od 1.1.2022 vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno uzavírat nové dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

Zákaznická linka

Bílá linka:

840 111 322 

Mobil:

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf