Úvod Články Dotazy spotřebitele Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

Proč je někdy voda z kohoutku zabarvená do červena?

22. říjen 2008

Když otočíte vodovodním kohoutkem, může se někdy stát, že voda, která z něho teče, má červenou či rezavou barvu. Může Vás to znepokojit.

Pokud je tento jev pouze přechodný, není na něm nic znepokojujícího. Vysvětlíme Vám proč. Pitná voda z vodovodní sítě má velmi různou charakteristiku, která závisí zejména na jejím původu. Díky kontaktu vody (více či méně dlouhému), kterému byla podrobena ve svém "přírodním prostředí" - s horninovým podložím, vegetací, atd. ... získala voda určité množství rozpuštěných minerálních látek a plynů. Podle obsahu vápenatých a hořečnatých uhličitých sloučenin může být voda bud' kyselá či alkalická, měkká či tvrdá, případně vyvážená.

Jestliže je voda měkká, rozpouští více kyslík a oxid uhličitý, které reassují ve vodovodní síti s jejími kovovými částmi a způsobuje jejich korozi. Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síf, dochází k oxidaci železa, jeho uvolňování a následnému usazování na méně exponovaných místech potrubí. V případě velkých odběrů, kdy se rychlost dopravované vody zvětšuje, odnáší s sebou částečky zoxidovaného železa, které způsobují toto charakteristické červenohnědé zabarvení vody. Životnost vodovodního potrubí může sahat až přes sto let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždí různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodů opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty uvolňují do vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry. V obou případech se musí tento jev objevovat pouze zřídkakdy a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo by se pravidelně opakoval, prosíme Vás, abyste nás kontaktovali.

Závěrem:

Červeně zabarvená voda je většinou jev, který by Vás neměl znepokojovat. Věnujte mu pozornost pouze ve výše uvedených případech.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf