Úvod Články Často kladené dotazy Změna  výpočtu množství srážkových vod

Změna výpočtu množství srážkových vod

Změna  výpočtu množství srážkových vod

17. duben 2014

Změna ve výpočtu množství srážkových vod je účinná od 1.4.2014!

Od 1.4.2014 je účinné ustanovení § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb.

Podle tohoto ustanovení je nově, pro výpočet množství srážkových vod odvedených do kanalizace, povinně použit  tzv. srážkový normál, což je srážkový úhrn za 30-ti leté období od roku 1961 do 1990. Ten bude používán až do roku 2020.

Faktury i smlouvy budou podle znění vyhlášky upraveny bez nutnosti podepisovat dodatky ke smlouvám.

Bližší informace můžete získat na našich webových stránkách, nebo na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz

 

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu - výpočet 

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf