Úvod Články Často kladené dotazy Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

17. duben 2014

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťuje 1.SčV, a.s. spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Novela prováděcí vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů 28.3.2014. Mění způsob výpočtu srážkových vod tak, že na smlouvách od 1.4.2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30-ti letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).
Vyhláška vstoupila v účinnost dříve, než bylo možné získat od ČHMÚ příslušné hodnoty srážkového normálu.
Proto bude na všech smlouvách počínaje 1.4.2014, které jsou uzavřeny ještě podle původního znění vyhlášky, následně upraveno množství srážkových vod v souladu s novelou.
Obdobně budou upravena i fakturovaná množství srážkových vod za období po 1.4.2014.

V lokalitách spravovaných společností 1.SčV, které jsou uvedeny v tabulce s vyčíslením srážkového normálu, dosahuje rozdíl po přepočtení max. částky 60 Kč na zpoplatněných 100 m2/rok.

Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Odtokové součinitele jsou rozlišeny podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy : rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.;

0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy : rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.;

0,4

C - plochy kryté vegetací .

0,05

Hodnoty srážkového normálu

Lokalita

Srážkový normál 1961 - 1990 (mm) 

Český Brod

 576

Jesenice u Prahy

 602

Mníšek pod Brdy

 598

Příbram

 632

Říčany u Prahy

 657

Sedlčany

 617

Solenice

 529

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a  regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf