Úvod Články Často kladené dotazy Je povoleno používání drtiče odpadu?

Je povoleno používání drtiče odpadu?

Je povoleno používání drtiče odpadu?

13. listopad 2008

Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace pro veřejnou potřebu. Ti, co používají drtiče kuchyňských odpadků a rozmělněné odpadky splachují do kanalizační sítě porušují Kanalizační řád města či obce.

Odpad z drtičů způsobuje značnou zátěž ČOV, na kterou nejsou čistírny plánovány. Dalším příkladem nadlimitní a zakázané produkce znečištění odpadních vod může být i splachování zbytků do WC a také např. fritovacího a jiného pokrmového oleje do výlevek . Používání veřejné kanalizace k likvidaci tuhých odpadů je neekologické a v celospolečenském pohledu i neekonomické , neboť náklady na likvidaci toto znečištění jsou podstatně vyšší než náklady na likvidaci tuhého odpadu.
Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro zneškodňování odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a do tohoto systému nesmí být odváděny odpady jako rozmělněné kuchyňské odpady. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako „biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s odpadem je třeba s ním nakládat. Proto v kanalizačních řádech  kanalizací pro veřejnou potřebu je tento požadavek zakotven a pevné odpady, vč. kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné či rozmělněné jsou uvedeny v seznamech látek, které nejsou odpadními vodami a tedy do kanalizace nepatří.

Řešení zde existuje, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, kde se zachytí odpady, které do kanalizační sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu.

 

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf