Úvod Služby Automatické vyjadřování k existenci sítí

Automatické vyjadřování k existenci sítí

Od 6. ledna 2020 nabízí společnost žadatelům o poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení možnost elektronického podání žádosti.

Tato služba nahrazuje doposud poskytovanou informaci k existenci inženýrských sítí, jejíž účel byl pouze informativní a nedala se využít jako klasické vyjádření společnosti 1.SčV, a.s. Nově zavedená služba významně zvyšuje efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace a funguje následovně.

Pro odeslání žádosti postačí čtyři jednoduché kroky (vyplnění formuláře žádosti, vymezení zájmového území v mapě, potvrzení a zaslání). Na základě odeslání žádosti obdrží žadatel na svůj e-mail automaticky zpracované vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení v provozování či servisování společnosti 1. SčV, a. s., včetně zákresu v žadatelem vymezeném zájmovém území. Zakresleny budou pravděpodobné průběhy sítí bez případné existence vodovodních a kanalizačních přípojek.

Takto poskytnuté vyjádření může žadatel využít jako podklad pro zpracování projektové dokumentace a nebo jako doklad pro příslušné úřady o tom, že se v daném zájmovém území vodohospodářská zařízení v provozování či servisování společnosti 1. SčV, a. s. nenacházejí.   

Upozorňujeme však, že toto vyjádření o existenci vodohospodářského zařízení nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářské sítě ve správě 1. SčV, a.s. Rovněž nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat klasickou žádost o vyjádření na info@1scv.cz.

Věříme, že nově vzniklá služba umožní zjednodušit komunikaci mezi žadatelem a referentem a zkrátí dobu poskytnutí vyjádření k existenci vodohospodářského zařízení.

Žádost o zaslání vyjádření - formulář

Zákaznická linka

840 111 322 

nebo

601 275 275

Zasílací adresa:

Novohospodská 93

261 01 Příbram IX

 

datová schránka: mw2g7ve

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Rozbory vody

Akreditovaná laboratoř         

1. SčV, a.s. provádí rozbory pitných a odpadních vod.

Kalkulačka spotřeby vody

 estimez-conso-3.swf